Aanpassing aan confectieschoenen (OVAC)

Een ovac betreft een orthopedische aanpassing aan een confectieschoen. De eigen schoenen lopen vaak het lekkerst, maar soms is een kleine aanpassing aan een zool of hak of een extra ondersteuning nodig. Dit kan een enorm verschil maken, waardoor het lopen vergemakkelijkt wordt. Met een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld een beenlengte worden gecompenseerd, de afwikkeling worden bevorderd of meer stabiliteit worden verkregen tijdens het lopen. Voorbeelden van orthopedische voorzieningen zijn het aanbrengen van een voetbed of een aanpassing van een schacht.

Medische indicatie: verwijzing door specialist

In veel gevallen wordt een orthopedische voorziening in confectieschoenen voorgeschreven door een medisch specialist. Dit kan een revalidatiearts, een orthopedisch chirurg of een reumatoloog zijn. Bij een herhalingsrecept kan ook de huisarts een verwijzing doen. In het medisch voorschrift staat een omschrijving van het probleem. De orthopedisch schoentechnicus van Rameau Voetzorg en Schoenmode past de confectieschoen van de cliënt aan op basis van deze medische indicatie.

Een verwijzing is niet noodzakelijk, u kunt ook op eigen initiatief een aanpassing in of aan uw confectieschoen laten aanbrengen.

Modellen en mogelijkheden

Bij Rameau Voetzorg en Schoenmode bieden wij een uitgebreide collectie van kwalitatief goede confectieschoenen, waarin de orthopedische voorzieningen aangebracht kunnen worden. Voor een overzicht van onze huidige collectie kunt u terecht bij het hoofdstuk Schoenmode op deze site. De orthopedische schoentechnicus beoordeelt wat mogelijk is en adviseert de cliënt hierin. De cliënt kan ook zelf een schoen aanbieden, die elders is gekocht. Het kan voorkomen dat de cliënt een soort schoen aanbiedt die niet geschikt is voor het aanbrengen van een orthopedische voorziening. In dat geval wordt geadviseerd om een ander soort schoen te kiezen. We streven altijd naar toepassing van de lichtste materialen, het kan echter voorkomen dat het gewicht van de schoen iets toeneemt.

Het proces: specialistisch maatwerk, van aanmeten tot afleveren

Bij het aanmeten wordt besproken wat de voorgeschreven dan wel gewenste voorziening is. Er vindt een uitgebreid voetonderzoek plaats. Het verdient de voorkeur om hiervoor een afspraak te maken, zodat wij de tijd kunnen nemen om samen met de cliënt te kunnen bepalen hoe de schoenaanpassing wordt uitgevoerd. Na het aanmeten duurt het maximaal vier weken voor de schoenen gereed zijn. Wanneer de schoenen worden opgehaald, wordt een laatste controle gedaan, waarbij de aangebrachte voorzieningen worden gecheckt.

Gewenning

Het is verstandig om schoenen waarin of waaraan een orthopedische voorziening is aangebracht, de eerste dagen regelmatig af te wisselen met een ander paar. De voet moet wennen aan een nieuwe stand of ondersteuning. Dit geldt met name wanneer de orthopedische voorziening is gecombineerd met een nieuw voetbed. In sommige gevallen is het nodig om ook de confectieschoenen in te lopen met toepassing van een inloopschema.

Controle

Wanneer de cliënt na twee weken nog niet gewend is aan de nieuwe voorziening, is het verstandig om een afspraak te maken voor een extra controle. Wanneer er na het dragen drukplekjes ontstaan waarbij de huid dreigt te beschadigen, dan moet men altijd zo spoedig mogelijk terug komen. Met namen voor diabetici is dit van groot belang. Deze controle van de orthopedische voorzieningen en eventuele wijzigingen behoren tot de normale aflevercondities en worden kosteloos uitgevoerd.

Mochten de schoenen goed bevallen en verloopt alles naar wens, dan adviseren wij de cliënt om jaarlijks de schoenen te laten controleren op pasvorm, functionaliteit en draagcomfort. Aan deze jaarlijkse controle zijn geen kosten verbonden. Mocht de controle aanleiding geven tot een reparatie, dan worden hiervoor de gebruikelijke reparatiekosten in rekening gebracht.

Reparaties

Het spreekt voor zich dat regelmatig onderhoud en tijdige reparatie bijdragen aan een ruimere levensduur van de schoenen. De garantie met betrekking tot de pasvorm van de orthopedische voorziening en voetbedden bedraagt drie maanden. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden. Mocht de cliënt de schoenen ter reparatie aanbieden, dan kan hiervoor telefonisch contact worden opgenomen. Waar mogelijk repareren wij de schoenen terwijl de cliënt erop wacht. Ons streven is om alle reparaties na maximaal twee dagen te hebben uitgevoerd.

Keurmerk, service en garantie

Rameau Voetzorg en Schoenmode is in het bezit van het branchekeurmerk van de SEMH, dit is de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, een onafhankelijke stichting die in onderling overleg met patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars en zorgverleners de kwaliteitseisen vaststelt waaraan aanbieders van medische hulpmiddelen moeten voldoen. Jaarlijks worden erkende bedrijven getoetst op deze eisen, en ontvangen zij bij goedkeuring de erkenning.

Rameau Voetzorg en Schoenmode maakt tevens onderdeel uit van de brancheorganisatie NVOS. In onderling overleg met de zorgverzekeraars heeft de NVOS afspraken gemaakt aangaande de garantietermijnen. De garantie met betrekking tot de pasvorm van de orthopedische voorzieningen en voetbedden bedraagt drie maanden. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden. Rameau Voetzorg en Schoenmode biedt geen garantie op confectieschoenen die niet bij Rameau zijn aangeschaft.

Klachten

De orthopedische voorzieningen in of aan uw confectieschoen worden door Rameau Voetzorg en Schoenmode met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Toch kan het zijn dat zich een probleem voordoet. Wij nodigen de client in een dergelijke situatie uit om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Als SEMH erkend bedrijf beschikken wij over een klachtenprotocol. Wanneer een klacht niet wordt opgelost, dan kan de klachtencommissie van de brancheorganisatie NVOS worden ingeschakeld.

Vergoeding, eigen risico en eigen bijdrage


Indien op grond van de verwijzing door de specialist een vergoeding mogelijk is, dan wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Of de aanpassing in de confectieschoen (deels) wordt vergoed is afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar. Niet alle voorzieningen komen voor een vergoeding in aanmerking. Wanneer een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk lijkt, stuurt Rameau het aanvraagformulier van de verwijzer samen met een offerte naar de verzekeraar. Wanneer deze akkoord gaat, dan ontvangt Rameau een machtiging. Het deel van kosten dat niet vergoed wordt, is voor rekening van de cliënt.

Rameau voorjaar 2024

Download GRATIS het Rameau magazine!

Vol inspiratie en mooie aanbiedingen

Gratis downloaden