Voorlopige orthopedische schoen (VLOS)

Een VLOS is een voorlopige orthopedische schoen. Dit betreft een tijdelijke schoen waarin alle noodzakelijke orthopedische voorzieningen zijn aangebracht. De VLOS wordt voorgeschreven om de voet te beschermen, eventueel te ondersteunen en aanwezige wonden te ontlasten. Dit voor de periode waarin de voet geen definitief schoeisel kan verdragen of wanneer de voetproblematiek nog sterk in beweging is.

Een andere vorm van tijdelijk schoeisel is de confectie-verbandschoen. Deze wordt toegepast wanneer een normale schoen niet past doordat de voeten erg dik zijn door vochtophoping of zwachtels. Indien nodig kan in de confectie-verbandschoen een voetbed op maat gemaakt worden. Verbandschoenen bieden de voet bescherming en zo nodig drukontlasting.

Met een tijdelijke schoen kan een patiënt al kort na een operatie of het oplopen van een huidbeschadiging of verwonding weer in beweging komen. Daarmee wordt het revalidatieproces bevorderd. De tijdelijke schoen wordt gebruikt om druk op wonden aan de voet te verminderen, bijvoorbeeld bij open wonden (ulcera) als gevolg van diabetes of van doorligplekken (decubitis).

Medische indicatie: verwijzing door specialist of huisarts

Voorlopige orthopedische schoenen worden voorgeschreven door een revalidatiearts, een orthopedische chirurg of een dermatoloog. De VLOS wordt alleen gedragen aan de voet die deze voorziening nodig heeft. Als de problematiek beide voeten betref, wordt er een paar voorlopige orthopedische schoenen voorgeschreven.

Een confectie-verbandschoen kan ook voorgeschreven worden door de huisarts. In het voorschrift (de medische indicatie) staat vermeld wat het probleem precies is.

Modellen

De VLOS wordt op maat gemaakt, meestal van vilt. Alle benodigde orthopedische voorzieningen kunnen er in worden aangebracht om de voet zo goed mogelijk te ondersteunen.

Een bedverbandschoen is een bijzondere vorm van een voorlopige orthopedische schoen. Deze wordt in bed gedragen om een wondgebied aan de voet of het been te ontzien en te beschermen. De bedverbandschoen zorgt ervoor dat er bij het liggen geen druk meer op de wond wordt uitgeoefend. Het wondgebied is daardoor minder pijnlijk en de wond geneest beter. Bij langdurige bedlegerigheid kan dit type schoen ook worden gebruikt om vervorming van de voet te voorkomen.

De confectie-verbandschoen wordt vaak gebruikt als de voet is ingezwachteld. Ook voor voeten die door vochtophoping sterk gezwollen zijn, biedt de verbandschoen bescherming. Als er wonden aan de voeten zijn ontstaan waardoor het noodzakelijk is om ze te verbinden houdt de verbandschoen ze drukvrij. De verbandschoen past zich bij een sterk wisselende omvang van de voet aan. Het ventilerende materiaal bevordert de genezing. De schoen is gemakkelijk aan en uit te trekken en is wasbaar.

Het proces: specialistisch maatwerk, van aanmeten tot afleveren

Het aanmeten van de VLOS gebeurt bij voorkeur op afspraak. Tijdens het aanmeten wordt het voorschrift van de verwijzende arts vertaald in een passende voorziening. Er vindt een onderzoek van de voet plaats en een analyse van het looppatroon. De schoentechnische voorzieningen worden volledig individueel op maat gemaakt. Wanneer er slechts één VLOS nodig is, kan er hoogteverschil ontstaan tussen de VLOS en de eigen confectieschoen. Tijdens het aanmeten, passen en afleveren van de VLOS word veel aandacht besteed aan de pasvorm. Bij het passen is het daarom noodzakelijk dat de patiënt ook de eigen schoen meeneemt, zodat dit kan worden beoordeeld. Zo nodig wordt de hoogte van de eigen schoen aangepast.

Tijdens het passen wordt er een afspraak gemaakt voor het moment waarop de schoen wordt afgeleverd. Bij de afleverafspraak worden de schoenen nog een keer gecontroleerd. Het leveren van een VLOS bedraagt maximaal tien werkdagen.

Confectie-verbandschoenen zijn uit voorraad leverbaar. Op vertoon van het juiste aanvraagformulier van de voorschrijvende arts kunnen ze onmiddellijk worden afgeleverd.

Nazorg en gewenning

Na aflevering van een VLOS controleert de voorschrijvende arts altijd de verstrekking. Hiervoor maakt de patiënt, eventueel in overleg met de orthopedische schoentechnicus, een afspraak. In de VLOS zit voldoende ruimte om drukplekken te voorkomen, ook als de voet nog in het verband zit. Vraag aan uw verzorgende of de voet indien mogelijk steeds met dezelfde hoeveelheid verbandmiddelen kan worden verbonden, zodat de schoen passend blijft. Er is rekening mee gehouden dat de voet van vorm verandert tijdens het zitten, staan en lopen. De voet moet wennen aan belasting, een nieuwe stand of ondersteuning.

Direct na het lopen of in ieder geval dagelijks moeten de voeten steeds gecontroleerd worden op drukplekken of huidverkleuringen. Huid die onder een verband zit, moet in ieder geval gecontroleerd worden tijdens het verschonen van het verband. Kan de patiënt dit zelf niet doen, dan is het belangrijk dat een derde dit voor hem doet.

Controle

Wanneer de cliënt na twee weken nog niet gewend is aan de VLOS, is het verstandig om een afspraak te maken voor een extra controle. Wanneer er na het dragen huidverkleuringen of drukplekjes ontstaan waarbij de huid dreigt te beschadigen, dan moet men altijd zo spoedig mogelijk terug komen. Met name voor diabetici is dit van groot belang. Deze controle van de orthopedische voorzieningen en eventuele wijzigingen behoren tot de normale aflevercondities en worden kosteloos uitgevoerd.

Reparaties

Het spreekt voor zich dat regelmatig onderhoud en tijdige reparatie bijdragen aan een ruimere levensduur van de schoenen. De garantie met betrekking tot de pasvorm van de VLOS bedraagt drie maanden. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden. Mocht de cliënt de schoenen ter reparatie aanbieden, dan kan hiervoor telefonisch contact worden opgenomen. Waar mogelijk repareren wij de schoenen terwijl de cliënt erop wacht. Ons streven is om alle reparaties na maximaal twee dagen te hebben uitgevoerd.

Keurmerk, service en garantie

Rameau Voetzorg en Schoenmode is in het bezit van het branchekeurmerk van de SEMH, dit is de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, een onafhankelijke stichting die in onderling overleg met patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars en zorgverleners de kwaliteitseisen vaststelt waaraan aanbieders van medische hulpmiddelen moeten voldoen. Jaarlijks worden erkende bedrijven getoetst op deze eisen, en ontvangen zij bij goedkeuring de erkenning.

Rameau Voetzorg en Schoenmode maakt tevens onderdeel uit van de brancheorganisatie NVOS. In onderling overleg met de zorgverzekeraars heeft de NVOS afspraken gemaakt aangaande de garantietermijnen. De garantie met betrekking tot de pasvorm van de VLOS bedraagt drie maanden, tenzij de vorm van de voet zelf verandert binnen die periode. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden.

Klachten

Voorlopige orthopedische schoenen worden door Rameau Voetzorg en Schoenmode met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Toch kan het zijn dat zich een probleem voordoet. Wij nodigen de client in een dergelijke situatie uit om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Als SEMH erkend bedrijf beschikken wij over een klachtenprotocol. Wanneer een klacht niet wordt opgelost, dan kan de klachtencommissie van de brancheorganisatie NVOS worden ingeschakeld.

Vergoeding, eigen risico en eigen bijdrage

Voor de voorwaarden met betrekking tot de vergoedingsmogelijkheden, het eigen risico en de hoogte van de eigen bijdrage verwijzen wij u graag naar de Zorgverzekeraars pagina op onze site.


Rameau voorjaar 2024

Download GRATIS het Rameau magazine!

Vol inspiratie en mooie aanbiedingen

Gratis downloaden