Zorgverzekeraars: voorwaarden en vergoedingen 2024

Rameau Voetzorg & Schoenmode heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten voor het leveren van orthopedische schoenen, voorlopige orthopedische schoenen, allergeen vrij schoeisel, dan wel een voorziening aan een confectieschoen. De levering hiervan valt onder de voorwaarden van de basisverzekering.

Eigen risico, eigen bijdrage en dekking

Voor (semi)orthopedische schoenen, voorlopige orthopedische schoenen en allergeenvrije schoenen wordt bij de verzekerde na levering een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. Voor 2024 geldt een eigen bijdrage voor mensen van 16 jaar en ouder van €130,00. De eigen bijdrage voor kinderen tot 16 jaar is €65,00. Deze bedragen gelden voor een paar schoenen. Per verzekeraar is vastgesteld hoe de eigen bijdrage in rekening wordt gebracht: deze wordt direct bij het afleveren van de schoenen door Rameau namens de verzekeraar in rekening gebracht, dan wel wordt deze door de verzekeraar zelf bij de verzekerde geïncasseerd.

De vergoeding voor de schoenen gaat ten laste van het eigen risico. Wanneer het eigen risico door de verzekerde volledig aangewend is, vindt er een vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Wilt u exact geïnformeerd worden over uw eigen voorwaarden, dan verwijzen wij graag naar het hulpmiddelenreglement op de website van uw verzekeraar.

Medisch pedicure

Bij de medisch pedicure kunt u terecht voor gespecialiseerde medische voetzorg. Diabetische voetzorg door de medisch pedicure wordt in bepaalde gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Bepalend hiervoor is welk zorgprofiel u heeft. Een podotherapeut stelt vast welk zorgprofiel voor u van toepassing is. Afhankelijk van de zorgzwaarte van uw profiel heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van een maximaal aantal pedicurebehandelingen. U kunt bij Rameau terecht voor deze pedicurebehandelingen. De medisch pedicure sluit hiertoe een overeenkomst met de podotherapeut waar u onder behandeling bent.

In die gevallen waar pedicure behandelingen noodzakelijk zijn bij andere ziektebeelden dan diabetische voetzorg is vergoeding in sommige gevallen mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij behandeling van voetklachten als gevolg van reuma.

Orthopedische voetbedden

De orthopedische voetbedden worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel biedt een groot aantal verzekeraars de mogelijkheid om een deel van de kosten te declareren via de aanvullende verzekering. Per verzekeraar zijn de voorwaarden hiervoor verschillend. Jaarlijks passen verzekeraars deze voorwaarden aan. Wij verwijzen hiervoor graag naar uw verzekeraar. Deze kan u exact informeren over wat voor uw specifieke situatie van toepassing is.

Rameau voorjaar 2024

Download GRATIS het Rameau magazine!

Vol inspiratie en mooie aanbiedingen

Gratis downloaden