Zorgverzekeraars: voorwaarden en vergoedingen 2019

Rameau Voetzorg & Schoenmode heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten voor het leveren van orthopedische schoenen, voorlopige orthopedische schoenen, allergeen vrij schoeisel, dan wel een voorziening aan een confectieschoen. De levering hiervan valt onder de voorwaarden van de basisverzekering.

Eigen risico, eigen bijdrage en dekking

Voor orthopedische schoenen, voorlopige orthopedische schoenen en allergeen vrije schoenen wordt bij de verzekerde na levering een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. Voor 2019 geldt een eigen bijdrage voor mensen van 16 jaar en ouder van €131,00. De eigen bijdrage voor kinderen tot 16 jaar is €65.50. Deze bedragen gelden voor een paar schoenen. Per verzekeraar is vastgesteld hoe de eigen bijdrage in rekening wordt gebracht: direct bij het afleveren van de schoenen door Rameau dan wel door de verzekeraar zelf.

De vergoeding voor de schoenen gaat ten laste van het eigen risico. Wanneer het eigen risico door de verzekerde volledig aangewend is, vindt er een vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Wilt u exact geïnformeerd worden over uw eigen voorwaarden, dan verwijzen wij graag naar het hulpmiddelenreglement op de website van uw verzekeraar.

Podotherapie & Medisch pedicure

Bij de podotherapeut en medisch pedicure kunt u terecht voor gespecialiseerde medische voetzorg. Diabetische voetzorg wordt in bepaalde gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Bepalend hiervoor is welk zorgprofiel u heeft. De podotherapeut stelt vast welk zorgprofiel voor u van toepassing is. Afhankelijk van de zorgzwaarte van uw profiel heeft u vanuit de basisverzekering recht op een maximaal aantal pedicurebehandelingen. In die gevallen waar pedicure behandelingen noodzakelijk zijn bij andere ziektebeelden dan diabetische voetzorg is vergoeding in sommige gevallen mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij behandeling van voetklachten als gevolg van reuma.

Voetbedden van podotherapeut, registerpodoloog en orthopedische voetbedden

Voetbedden van de podotherapeut, registerpodoloog en orthopedische voetbedden worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel biedt een groot aantal verzekeraars de mogelijkheid om een deel van de kosten te declareren via de aanvullende verzekering. Per verzekeraar zijn de voorwaarden hiervoor verschillend. Wij verwijzen hiervoor graag naar uw verzekeraar. Deze kan u exact informeren over wat voor uw specifieke situatie van toepassing is.

Rameau doorzoeken

Gebruik onderstaand formulier om onze pagina's te doorzoeken. U wordt doorverwezen naar een pagina met resultaten.