Orthopedische huisschoenen en pantoffels

Om binnenshuis prettig te kunnen ontspannen en toch verantwoord te kunnen gaan en staan is er de lichtgewicht orthopedische huisschoen of pantoffel. Dit is een lichtgewicht schoen die individueel op maat wordt gemaakt. Deze schoen wordt binnenshuis gedragen, als vervanging van de orthopedische maatschoen. Het is dus een voorziening naast de orthopedische maatschoen. De voet krijgt op deze manier de nodige steun en is voldoende beschermd. Deze bescherming is met name van belang voor mensen met diabetes, omdat kleine verwondingen voor hen grote gevolgen kunnen hebben. Door het dragen van huisschoenen kan men beschadigingen aan de voeten voorkomen.

Medische indicatie: verwijzing door specialist

Orthopedische huisschoenen worden in zeldzame gevallen voorgeschreven door de specialist. In de meeste situaties worden ze door de cliënt op eigen initiatief aangeschaft. In die gevallen waar de arts voorschrijft , is er vaak sprake van een herhalingsrecept OSA, zie hiervoor ook de informatie met betrekking tot de Orthopedische schoenen (OSA).

Model, materiaal en kleur

Het bovenwerk van de orthopedische huisschoen of pantoffel wordt gemaakt van soepel materiaal zoals stof of vilt, dat erg comfortabel is om te dragen. Alle benodigde orthopedische elementen worden erin aangebracht.

Het proces: specialistisch maatwerk, van aanmeten tot afleveren

De orthopedische huisschoen of pantoffel is eigenlijk een orthopedische maatschoen, bedoeld voor bepaalde omstandigheden. Ze worden gemaakt op basis van de leest zoals deze gebruikt is voor uw orthopedische maatschoen. Bij het passen wordt beoordeeld of de voet voldoende wordt beschermd en ontlast. Tijdens het passen wordt een afleverafspraak gemaakt, de schoenen worden bij aflevering nog een keer gecontroleerd. De levertijd van orthopedische huisschoenen duurt vier tot zes weken.

Gewenning en nazorg

Tijdens het proces van aanmeten tot afleveren wordt veel aandacht besteed aan de optimale pasvorm. Aspecten waar in het bijzonder op wordt gelet zijn dat er voldoende ruimte is om drukplekken te voorkomen en dat de voet van vorm verandert tijdens het zitten, staan en lopen. De voeten moeten echter wennen aan de nieuwe schoenen, ook omdat ze flexibeler en lichter zijn dan uw normale maatschoenen.

Controle

Indien de cliënt na twee weken nog niet gewend is aan de huisschoenen dan is het verstandig om contact op te nemen met Rameau Voetzorg en Schoenmode voor een extra controle. Indien er drukplekjes of andere huidbeschadigingen optreden dan moet de cliënt zo snel mogelijk terugkomen. Met name bij diabetici is dit van groot belang. Aan deze controles en eventuele aanpassingen en reparaties zijn geen kosten verbonden.

Mochten de schoenen goed bevallen en verloopt alles naar wens, dan adviseren wij de cliënt om jaarlijks de schoenen te laten controleren op pasvorm, functionaliteit en draagcomfort. Aan deze jaarlijkse controle zijn geen kosten verbonden. Mocht de controle aanleiding geven tot een reparatie, dan worden hiervoor de gebruikelijke reparatiekosten in rekening gebracht.

Reparaties

Het spreekt voor zich dat regelmatig onderhoud bijdraagt aan een ruimere levensduur van de schoenen. Toch kan in de loop van de tijd een reparatie noodzakelijk zijn. De garantie met betrekking tot de pasvorm bedraagt drie maanden. De garantie op het materiaal bedraagt zes maanden. Mocht de cliënt de schoenen ter reparatie aanbieden, dan kan men hiervoor telefonisch contact opnemen. Waar mogelijk repareren wij de schoenen terwijl men wacht. Ons streven is om alle reparaties na maximaal twee dagen te hebben uitgevoerd.

Keurmerk, service en garantie

Rameau Voetzorg en Schoenmode is in het bezit van het branchekeurmerk van de SEMH, dit is de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, een onafhankelijke stichting die in onderling overleg met patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars en zorgverleners de kwaliteitseisen vaststelt waaraan aanbieders van medische hulpmiddelen moeten voldoen. Jaarlijks worden erkende bedrijven getoetst op deze eisen, en ontvangen zij bij goedkeuring de erkenning.

Rameau Voetzorg en Schoenmode maakt tevens onderdeel uit van de brancheorganisatie NVOS. In onderling overleg met de zorgverzekeraars heeft de NVOS afspraken gemaakt aangaande de garantietermijnen. De garantie met betrekking tot de pasvorm van uw nieuwe orthopedische huisschoenen bedraagt drie maanden. De garantie op het materiaal bedraagt zes maanden.

Klachten

Orthopedische maatschoenen worden door Rameau Voetzorg en Schoenmode met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Toch kan het zijn dat zich een probleem voordoet. Wij nodigen u in een dergelijke situatie uit om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Als SEMH erkend bedrijf beschikken wij over een klachtenprotocol. Wanneer een klacht niet wordt opgelost, dan kan de klachten commissie van de brancheorganisatie NVOS worden ingeschakeld.

Vergoeding, eigen risico en eigen bijdrage

Voor de voorwaarden met betrekking tot de vergoedingsmogelijkheden, het eigen risico en de hoogte van de eigen bijdrage verwijzen wij u graag naar de Zorgverzekeraars pagina op onze site.

Rameau voorjaar 2024

Download GRATIS het Rameau magazine!

Vol inspiratie en mooie aanbiedingen

Gratis downloaden