Orthesen en voetprothesen

Orthesen en voetprothesen zijn orthopedische voorzieningen voor de voet of het onderbeen. Deze worden bij Rameau Voetzorg en Schoenmode vervaardigd en toegepast bij ernstige voetproblematiek. Bij orthesen gaat het om voorzieningen die vooral ondersteunen of fixeren. Bij voetprothesen betreft het om een aanvulling van ontbrekende lichaamsdelen. De orthopedische voorzieningen worden gemaakt ter ondersteuning, correctie of bescherming van de voet of het been.

Medische indicatie: verwijzing door specialist

De eerste keer worden deze orthopedische voorzieningen altijd voorgeschreven (de medische indicatie) door een revalidatiearts of een orthopedisch chirurg. In de medische indicatie staat beschreven wat het probeem. Op grond hiervan vervaardigt Rameau Voetzorg en Schoenmode deze voorzieningen.

Soorten orthesen en voetprothesen

Voorbeelden van dit soort orthopedische voorzieningen zijn arthrodesekokers of -spalken, nachtspalken, binnenschoenen en diverse voetprothesen.

Arthrodesekokers of -spalken worden toegepast bij sterk verminderde werking van de spieren in de voet of het onderbeen. De stevigheid van de koker of spalk vervangt dan de geringere spierfunctie en ondersteunt of fixeert zo nodig het enkelgewricht. De toepassing hiervan is ondermeer bij de behandeling van post-traumatische aandoeningen, reuma, spieraandoeningen en CVA.

Nachtspalken zorgen ervoor dat de onderste ledematen in een bepaalde stand blijven liggen, wanneer iemand in bed ligt. De stand van de voet of het onderbeen wordt hiermee gecorrigeerd. Als er al een veradering is opgetreden kan voorkomen worden dat de voet nog verder van stand verandert. Nachtspalken worden ook toegepast tijdens het rusten overdag.

Een bedverbanschoen is een bijzondere toepassing van een Voorlopig orthopedische schoen (VLOS) en confectie-verbandschoen.

De binnenschoen is een orthopedische voorziening die wordt gedragen in een confectieschoen, een semi-orthopedische schoen of een maatschoen. De binnenschoen zorgt voor extra ondersteuning, compenseert een verschil in beenlengte of voetlengte en geeft aanvulling in geval van amputatie

Een prothese vervangt een geheel of gedeeltelijk ontbrekend lichaamsdeel. De orthopedische schoentechniek maakt voornamelijk prothesen voor delen van de voet die zijn geamputeerd.

Het proces: specialistisch maatwerk, van aanmeten tot afleveren

Het aanmeten van de orthopedische voorziening gebeurt bij voorkeur op afspraak en neemt ongeveer een half uur in beslag. Tijdens het aanmeten wordt het voorschrift van de verwijzende arts vertaald in een passende voorziening. Er vindt een onderzoek van de voet plaats en een analyse van het looppatroon. De orthopedische voorziening wordt volledig individueel aangemeten. Het voorschrift van de arts wordt aldus in een passende voorziening vertaald. Rekening houdend met het voorschrift van de arts kunnen diverse details worden besproken zoals de toe te passen voorzieninen en indien van toepassing het bijbehorende type schoen, kleur en model.

Tijdens het passen wordt er een afspraak gemaakt voor het moment waarop de schoen wordt afgeleverd. Bij de afleverafspraak worden de schoenen nog een keer gecontroleerd. Bij het passen worden de pasvorm en het effect van de voorziening bekeken. Eventuele aanpassingen kunnen dan nog worden gedaan. Wanneer bij een bepaalde orthopedische voorziening ook (semi)orthopedische schoenen worden voorgeschreven dan worden ook de kleur en het model van de schoen samen met de cliënt besproken.

Na het passen wordt de afleverafspraak gemaakt. Bij het afleveren vindt altijd een laatste controle plaats, alvorens er definitief wordt afgeleverd. We streven ernaar uw voorziening binnen zes tot acht weken na de aanmeetdatum te kunnen leveren.

Nazorg en gewenning

Tijdens het maatwerkproces is veel aandacht besteed aan de juiste pasvoorm. Toch zal de voet en eventueel het onderbeen moeten wennen aan een nieuwe stand of ondersteuning. Als er bij de orthopedische voorziening ook nieuwe schoenen horen, moet het leer daarvan zich eveneens aan de voet aanpassen. Houdt u rekening met een bepaalde gewenningsperiode.

Controle

Wanneer de cliënt na twee weken nog niet gewend is aan de de nieuwe voorziening, is het verstandig om een afspraak te maken voor een extra controle. Wanneer er na het dragen huidverkleuringen of drukplekjes ontstaan waarbij de huid dreigt te beschadigen, dan moet men altijd zo spoedig mogelijk terug komen. Met name voor diabetici is dit van groot belang. Deze controle van de orthopedische voorzieningen en eventuele wijzigingen behoren tot de normale aflevercondities en worden kosteloos uitgevoerd.

Reparaties

Het spreekt voor zich dat regelmatig onderhoud en tijdige reparatie bijdragen aan een ruimere levensduur van de schoenen. De garantie met betrekking tot de pasvorm van de VLOS bedraagt drie maanden. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden. Mocht de cliënt de schoenen ter reparatie aanbieden, dan kan hiervoor telefonisch contact worden opgenomen. Waar mogelijk repareren wij de schoenen terwijl de cliënt erop wacht. Ons streven is om alle reparaties na maximaal twee dagen te hebben uitgevoerd.

Keurmerk, service en garantie

Rameau Voetzorg en Schoenmode is in het bezit van het branchekeurmerk van de SEMH, dit is de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, een onafhankelijke stichting die in onderling overleg met patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars en zorgverleners de kwaliteitseisen vaststelt waaraan aanbieders van medische hulpmiddelen moeten voldoen. Jaarlijks worden erkende bedrijven getoetst op deze eisen, en ontvangen zij bij goedkeuring de erkenning.

Rameau Voetzorg en Schoenmode maakt tevens onderdeel uit van de brancheorganisatie NVOS. In onderling overleg met de zorgverzekeraars heeft de NVOS afspraken gemaakt aangaande de garantietermijnen. De garantie met betrekking tot de pasvorm van de VLOS bedraagt drie maanden, tenzij de vorm van de voet zelf verandert binnen die periode. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden.

Klachten

De orthopedische voorzieningen worden door Rameau Voetzorg en Schoenmode met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Toch kan het zijn dat zich een probleem voordoet. Wij nodigen de client in een dergelijke situatie uit om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Als SEMH erkend bedrijf beschikken wij over een klachtenprotocol. Wanneer een klacht niet wordt opgelost, dan kan de klachtencommissie van de brancheorganisatie NVOS worden ingeschakeld.

Vergoeding, eigen risico en eigen bijdrage

De orthopedische voorzieningen die hierboven genoemd zijn, worden in het algemeen eenmaal per twee jaar verstrekt. Voor de voorwaarden met betrekking tot de vergoedingsmogelijkheden, het eigen risico en de hoogte van de eigen bijdrage verwijzen wij u graag naar de Zorgverzekeraars pagina op onze site.

Rameau voorjaar 2024

Download GRATIS het Rameau magazine!

Vol inspiratie en mooie aanbiedingen

Gratis downloaden