Orthopedische Maatschoen (OSA)

Er zijn voetklachten waarbij het voor de cliënt een beproeving is om gewoon een stukje te lopen. Het normale dagelijks functioneren wordt hiermee beperkt. Het dragen van een orthopedische maatschoen kan deze beperkingen sterk verminderen en in bepaalde gevallen opheffen. Voor de cliënt betekent dit een wereld van verschil.

Orthopedische maatschoenen zijn handmatig, op individuele leest vervaardigde schoenen. In de schoen worden orthopedische voorzieningen aangebracht.

Medische indicatie: verwijzing door specialist

Orthopedische maatschoenen worden voorgeschreven door een medisch specialist. Dit kan bijvoorbeeld een revalidatiearts, een dermatoloog, orthopedisch chirurg of reumatoloog zijn. De cliënt ontvangt van de specialist een verwijzing waarop de medische indicatie en de aard van het voetprobleem worden vermeld. Op grond hiervan ontwerpt en vervaardigt de orthopedisch schoentechnicus de orthopedische maatschoen.

Model, materiaal en kleur

De orthopedische schoen wordt ontworpen in gezamenlijk overleg met de cliënt. Er is een ruime keuze aan modellen, materialen en kleuren. Wat er uiteindelijk mogelijk is met betrekking tot het ontwerp wordt mede bepaald door de medische indicatie en de voorgeschreven orthopedische voorzieningen. Binnen deze grenzen gaat het orthopedisch schoentechnisch team aan de slag om met moderne technieken, creativiteit en gedegen vakmanschap een schoen te maken die zowel het gewenste effect biedt als waarmee qua ontwerp zo optimaal wordt ingespeeld op de wens van de cliënt.

Voor inspiratie laten we u graag kennis maken met onze Leveranciers waarvan de collecties ieder seizoen weer voldoen aan alle trends.

Het proces: specialistisch maatwerk, van aanmeten tot afleveren

Wanneer u een verwijzing heeft van de specialist, kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor het aanmeten van de orthopedische schoenen. Tijdens deze afspraak wordt het voorschrift van de verwijzend arts vertaald naar een adequate voorziening. De orthopedische schoentechnicus begint met een onderzoek van de voet en een analyse van het looppatroon. De voeten worden opgemeten en zo nodig worden er nog gipsafdrukken gemaakt.

Na het aanmeten wordt, indien nodig, een foliepas-schoen gemaakt. Er wordt altijd een leren pas-schoen gemaakt. Hiermee wordt gepast of de voorzieningen zoals die in de uiteindelijke schoen worden aanbracht goed zijn. De cliënt wordt uitgenodigd om deze te komen passen. De pasvorm en het effect op het lopen worden hier beoordeeld. Indien nodig wordt dit passen samen met de voorschrijvend arts gedaan. Het passen kan ook thuis, eventueel onder begeleiding van de fysiotherapeut, worden gedaan.

Tijdens de pasfase worden het model, de kleur en het materiaal in overleg met de cliënt definitief bepaald. Hierna worden de schoenen volgens deze specificaties gemaakt. Het totale proces van aanmeten tot afleveren neemt acht tot tien weken in beslag. Na deze periode wordt u uitgenodigd voor het maken van een afspraak waarbij de schoenen worden afgeleverd. Tijdens de aflevering wordt door de orthopedisch schoentechnicus gecontroleerd of de schoenen voldoen aan de specificaties en de voorschriften van de verwijzer.

Inloopschema & zelfcontrole

Uw voeten moeten wennen aan de nieuwe schoenen. De schoenen moeten worden ingelopen. Het is belangrijk om dit met beleid te doen en niet geforceerd. Hoe lang dit proces duurt, is afhankelijk van de kwetsbaarheid van de voet. Afhankelijk van uw indicatie ontvangt u een inloopschema, dat is toegesneden op het inlopen in uw specifieke situatie. Tijdens deze fase is het belangrijk om uw voeten te controleren op drukplekken, of, wanneer u dit zelf niet kunt doen, dit te laten controleren door een ander.

Gewenning

Tijdens het proces van aanmeten tot afleveren wordt veel aandacht besteed aan de optimale pasvorm. Aspecten waar in het bijzonder op wordt gelet zijn dat er voldoende ruimte is om drukplekken te voorkomen en dat de voet van vorm verandert tijdens zitten, staan en lopen. Het leer zal zich geleidelijk aan aan gaan passen aan de vorm van de voet en de voet zal moeten wennen aan de geboden ondersteuning of gecorrigeerde stand.

Controle

Er zijn verschillende risicocategorieën denkbaar in de kwetsbaarheid van voeten. Bij bepaalde categorieën wordt standaard een controleafspraak gepland bij de orthopedisch schoentechnicus dan wel bij de verwijzend arts. In andere gevallen kan de cliënt zelf een afspraak maken, dit wanneer men problemen ondervindt bij het dragen. Wanneer er drukplekjes of andere huidbeschadigingen optreden dan moet u zo snel mogelijk terugkomen. Met name bij diabetici is dit van groot belang. Aan deze controles en eventuele aanpassingen en reparaties zijn geen kosten verbonden.

Mochten uw schoenen goed bevallen en verloopt alles naar wens, dan adviseren wij u om jaarlijks uw schoenen te laten controleren op pasvorm, functionaliteit en draagcomfort. Aan deze jaarlijkse controle zijn geen kosten verbonden. Mocht de controle aanleiding geven tot een reparatie, dan worden hiervoor de gebruikelijke reparatiekosten in rekening gebracht.

Reparaties

Bij het afleveren ontvangt u een onderhoudsadvies. Het spreekt voor zich dat regelmatig onderhoud bijdraagt aan een ruimere levensduur van uw schoenen. Toch kan het noodzakelijk zijn dat in de loop van de tijd een reparatie noodzakelijk is. De garantie met betrekking tot de pasvorm bedraagt drie maanden. De garantie op het materiaal bedraagt zes maanden. Mocht u uw schoenen ter reparatie aanbieden, dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen.

Keurmerk, service en garantie

Rameau Voetzorg en Schoenmode is in het bezit van het branchekeurmerk van de SEMH, dit is de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, een onafhankelijke stichting die in onderling overleg met patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars en zorgverleners de kwaliteitseisen vaststelt waaraan aanbieders van medische hulpmiddelen moeten voldoen. Jaarlijks worden erkende bedrijven getoetst op deze eisen, en ontvangen zij bij goedkeuring de erkenning.

Rameau Voetzorg en Schoenmode maakt tevens onderdeel uit van de brancheorganisatie NVOS. In onderling overleg met de zorgverzekeraars heeft de NVOS afspraken gemaakt aangaande de garantietermijnen. De garantie met betrekking tot de pasvorm bedraagt drie maanden. De garantie op het materiaal bedraagt zes maanden.

Klachten

Orthopedische maatschoenen worden door Rameau Voetzorg en Schoenmode met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Toch kan het zijn dat zich een probleem voordoet. Wij nodigen u in een dergelijke situatie uit om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Als SEMH erkend bedrijf beschikken wij over een klachtenprotocol. Wanneer een klacht niet wordt opgelost, dan kan de klachten commissie van de brancheorganisatie NVOS worden ingeschakeld.

Vergoeding, eigen risico en eigen bijdrage

Voor de voorwaarden met betrekking tot de vergoedingsmogelijkheden, het eigen risico en de hoogte van de eigen bijdrage verwijzen wij u graag naar onze Zorgverzekeraars pagina op onze site.

Rameau voorjaar 2024

Download GRATIS het Rameau magazine!

Vol inspiratie en mooie aanbiedingen

Gratis downloaden