Privacy statement Rameau

Klik hier om dit privacy statement in PDF formaat te downloaden.

Inleiding

Rameau neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met avg@rameau.nl

Wie is Rameau?

Rameau is de V.O.F. Rameau Voetzorg & Schoenmode, KvK.nr. 7268 3384 kantoorhoudende te (8601 ZP) Sneek aan Simmerdyk 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01050244.

Wanneer Rameau uw persoonsgegevens verwerkt, is Rameau de verwerkingsverantwoordelijke.

Rameau heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt Judith Janssen bereiken via avg@rameau.nl.

Hoe gebruikt Rameau uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Rameau persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Rameau voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Rameau worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, Openstaand saldo

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf; aanmeten, produceren en afleveren van schoenen, orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen of orthopedische voetbedden. Behandelingen door de registerpodoloog of podotherapeut.

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens. Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

maximaal 15 jaar, op grond van de WGBO

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

maximaal 15 jaar, op grond van de WGBO

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

NAW, E-mailadres, locatie, orderhistorie, BSN-nummer, telefoonnummer, inschrijfnummer, zorgkostenverzekeraar

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Verstrekken van gezondheidszorg, commercieel belang

Bewaartermijn:

15 jaar op grond van WGBO

Doeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, social media account, telefoonnummer, profielfoto, werkhistorie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, interesse in een product, social media account, user ID, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, interesse in een product, social media account, user ID, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, klikgedrag, interesse in een product, social media account, User ID, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, klikgedrag, interesse in een product, social media account, user ID, post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, gebruiksnaam, wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, adres, E-mailadres, gebruiksnaam, wachtwoord, user ID, inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam, adres, E-mailadres, gebruiksnaam, wachtwoord, user ID, inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Cameratoezicht

Gegevens:

Bewakingsvideo, bewakingsfoto, telefoonnummer, wachtwoord, financiële transacties, naam, adres, BSN-nummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Identiteitsverificatie

Gegevens:

Bewakingsvideo, bewakingsfoto, telefoonnummer, wachtwoord, financiële transacties, naam, adres, BSN-nummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Beveiliging van gegevens

Gegevens:

Bewakingsvideo, bewakingsfoto, telefoonnummer, wachtwoord, financiële transacties, naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:

Marktonderzoek

Gegevens:

Gewoonten, levensstijl, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, gezondheidsgegevens

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Wetenschappelijk onderzoek

Gegevens:

Gewoonten, Levensstijl, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, gezondheidsgegevens

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Rameau heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt heeft, en omdat Rameau gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Zorginstellingen, ziekenhuizen, overige verwijzers, zoals huisartsen en fysiotherapeuten.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Rameau over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Daar waar u toegang heeft tot een account, kunt u uw gegevens wijzigen in uw account.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, dan kunt u een verzoek hiertoe doen bij Rameau. U kunt verzoeken dat Rameau uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Dit binnen de wettelijke kaders die hiervoor gelden, zoals de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Rameau te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Rameau of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Rameau te verkrijgen. Rameau zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Rameau u daardoor bepaalde diensten of producten niet meer kan leveren.

Reactie door Rameau

Een verzoek kan verstuurd worden naar avg@rameau.nl. Rameau zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Rameau een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Rameau uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • •Verwerkers
  • •Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Rameau
  • •Externe adviseurs

Het kan zijn dat Rameau verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Rameau gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Rameau gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Rameau aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Rameau ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Rameau worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Rameau worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Rameau uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar avg@rameau.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Rameau uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar avg@rameau.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rameau doorzoeken

Gebruik onderstaand formulier om onze pagina's te doorzoeken. U wordt doorverwezen naar een pagina met resultaten.

Rameau Voetzorg & Schoenmode

9.2
gebaseerd op 8 beoordelingen

R

10 - Rianne

18-05-2019
Het is Rameau gelukt! Na jaren zoeken naar schoenen die mijn gevoelige voeten accepteren en mij weer bijna pijnvrij laten lopen, kwam ik terecht bij Rameau. Meneer Rameau luisterde rustig en aandachtig naar mijn verhaal, mijn wensen en gaf ook advies bij het maken van de juiste keuze materialen en modellen. Ze hebben veel geduld en lossen kleine probleempjes moeiteloos op. Durf te vragen!
Totaal score
Beschrijf uw ervaring in een regel Zeer klantvriendelijk
Beschrijf uw ervaring Het is Rameau gelukt! Na jaren zoeken naar schoenen die mijn gevoelige voeten accepteren en mij weer bijna pijnvrij laten lopen, kwam ik terecht bij Rameau. Meneer Rameau luisterde rustig en aandachtig naar mijn verhaal, mijn wensen en gaf ook advies bij het maken van de juiste keuze materialen en modellen. Ze hebben veel geduld en lossen kleine probleempjes moeiteloos op. Durf te vragen!
Aanbevelen? Ja
Hoe ervaart u het telefonisch contact met Rameau?
Hoe bent u bij uw bezoek aan Rameau ontvangen?
Vond de afspraak op de geplande tijd plaats?
Heeft de behandelaar voldoende tijd voor u genomen?
Hoe heeft u de bejegening door de behandelaar ervaren?
Voelde u zich gehoord door de behandelaar?
Bent u voldoen geïnformeerd over de effectiviteit van het product dan wel de behandeling?
Hoe ervaart u de effectiviteit van het product dan wel de behandeling?
Heeft u voldoende uitleg en advies gekregen over het product dan wel de behandeling?
Voldoet het product dan wel de behandeling aan wat u er kwalitatief van verwacht?
Is het product binnen de overeengekomen levertijd geleverd?
Heeft u nog verbeterpunten of tips? Prima zo!

M

9 - Marita

05-05-2019
Ik wordt altijd erg vriendelijk ontvangen en men neemt erg veel tijd voor mij.
Mijn ideeën zijn soms wel eens erg afwijkend van “normal” en daar heeft Rameau (Roel) helemaal geen problem mee.
Ze vinden het leuk, dat mensen hun eigen mening hebben.
Het werk is ook top en top.

Echt mensen die verstand en liefde in het vak hebben.
Nooit een verkeerd woord en altijd behulpzaam en vriendelijk.
Totaal score
Beschrijf uw ervaring in een regel Altijd erg vriendelijk ontvangen en goed personeel Rameau!!
Beschrijf uw ervaring Ik wordt altijd erg vriendelijk ontvangen en men neemt erg veel tijd voor mij. Mijn ideeën zijn soms wel eens erg afwijkend van “normal” en daar heeft Rameau (Roel) helemaal geen problem mee. Ze vinden het leuk, dat mensen hun eigen mening hebben. Het werk is ook top en top. Echt mensen die verstand en liefde in het vak hebben. Nooit een verkeerd woord en altijd behulpzaam en vriendelijk.
Aanbevelen? Ja
Hoe ervaart u het telefonisch contact met Rameau?
Hoe bent u bij uw bezoek aan Rameau ontvangen?
Vond de afspraak op de geplande tijd plaats?
Heeft de behandelaar voldoende tijd voor u genomen?
Hoe heeft u de bejegening door de behandelaar ervaren?
Voelde u zich gehoord door de behandelaar?
Bent u voldoen geïnformeerd over de effectiviteit van het product dan wel de behandeling?
Hoe ervaart u de effectiviteit van het product dan wel de behandeling?
Heeft u voldoende uitleg en advies gekregen over het product dan wel de behandeling?
Voldoet het product dan wel de behandeling aan wat u er kwalitatief van verwacht?
Is het product binnen de overeengekomen levertijd geleverd?
Heeft u nog verbeterpunten of tips? Tel. contact: Muziek klein beetje zachter. Misschien “schoenen” moderner, zo als ‘jongeren’ volwasse

A

9 - A

14-03-2019
4 sterren: goede service, goed behandeld
Aanbevelen? Ja
Totaal score
Beschrijf uw ervaring 4 sterren: goede service, goed behandeld
Beschrijf uw ervaring in een regel Confectieschoenen|Orthopedische voetbedden

R

9 - Remco

08-03-2019
Rameau is een mooi familie bedrijf met een warm welkom en een goed advies.
Aanbevelen? Ja
Totaal score
Beschrijf uw ervaring Rameau is een mooi familie bedrijf met een warm welkom en een goed advies.
Beschrijf uw ervaring in een regel 4 sterren: goede service, goed behandeld

M

9 - Max

08-03-2019
Vriendelijke medewerkers, en snelle service, ze doen vaak ook nog net even iets meer, zoals schoenen poetsen, dat maakt het af, verder erg klantgericht, en voel me er gewoon welkom, en serieus genomen.
Aanbevelen? Ja
Totaal score
Beschrijf uw ervaring Vriendelijke medewerkers, en snelle service, ze doen vaak ook nog net even iets meer, zoals schoenen poetsen, dat maakt het af, verder erg klantgericht, en voel me er gewoon welkom, en serieus genomen.
Beschrijf uw ervaring in een regel 4 sterren: goede service, goed behandeld

S

10 - Sarina

08-03-2019
Goede snelle service en zeer kundig in het vak! Voor mijn steunzolen en goede schoenen kom ik al jaren hier.
Aanbevelen? Ja
Totaal score
Beschrijf uw ervaring Goede snelle service en zeer kundig in het vak! Voor mijn steunzolen en goede schoenen kom ik al jaren hier.
Beschrijf uw ervaring in een regel 5 sterren: perfect, zeker aan te bevelen

D

9 - Dorie de Waal

21-05-2019
Ik kom al heel veel jaren bij Rameau al toen ze nog in de Stationsstraat zaten. Je hebt altijd een zelfde aanspreekpunt dus die ken je van haver tot gort en hij kent mij en wat nog belangrijker is mijn voeten. En wensen. Hij weet bij mij moet je niet aankomen met een paar saaie schoenen. Ze weten in de werkplaats dan ook altijd als ik weer nieuwe schoenen krijg. Dan staat er weer iets specials op het programma.
Prima bedrijf en uitstekend personeel. Ik kom dan ook vanuit Meppel naar Sneek al kost me dat al mijn taxipunten.
Totaal score
Beschrijf uw ervaring in een regel Mijn ervaring is uitstekend. Dit kan gewoon niet beter.
Beschrijf uw ervaring Ik kom al heel veel jaren bij Rameau al toen ze nog in de Stationsstraat zaten. Je hebt altijd een zelfde aanspreekpunt dus die ken je van haver tot gort en hij kent mij en wat nog belangrijker is mijn voeten. En wensen. Hij weet bij mij moet je niet aankomen met een paar saaie schoenen. Ze weten in de werkplaats dan ook altijd als ik weer nieuwe schoenen krijg. Dan staat er weer iets specials op het programma. Prima bedrijf en uitstekend personeel. Ik kom dan ook vanuit Meppel naar Sneek al kost me dat al mijn taxipunten.
Aanbevelen? Ja
Hoe ervaart u het telefonisch contact met Rameau?
Hoe bent u bij uw bezoek aan Rameau ontvangen?
Vond de afspraak op de geplande tijd plaats?
Heeft de behandelaar voldoende tijd voor u genomen?
Hoe heeft u de bejegening door de behandelaar ervaren?
Voelde u zich gehoord door de behandelaar?
Bent u voldoen geïnformeerd over de effectiviteit van het product dan wel de behandeling?
Hoe ervaart u de effectiviteit van het product dan wel de behandeling?
Heeft u voldoende uitleg en advies gekregen over het product dan wel de behandeling?
Voldoet het product dan wel de behandeling aan wat u er kwalitatief van verwacht?
Is het product binnen de overeengekomen levertijd geleverd?
Heeft u nog verbeterpunten of tips? Zelfs de grootste kniesoor zou blij worden bij zo'n bedrijf

H

9 - Hendrik

17-03-2019
Vanaf mijn tweede levensjaar tot nu (ik ben nu 19 jaar)
is al mijn orthopedisch schoeisel mogelijk gemaakt door het hele team vakmensen dat bij Rameau werkt.
Roel is al die jaren mijn vaste aanspreekpunt geweest.
Ik krijg goede adviezen en ben ook altijd zeer tevreden met het eindresultaat.
De service en de kwaliteit zijn uitstekendAanbevelen? Ja
Totaal score
Beschrijf uw ervaring Vanaf mijn tweede levensjaar tot nu (ik ben nu 19 jaar) is al mijn orthopedisch schoeisel mogelijk gemaakt door het hele team vakmensen dat bij Rameau werkt. Roel is al die jaren mijn vaste aanspreekpunt geweest. Ik krijg goede adviezen en ben ook altijd zeer tevreden met het eindresultaat. De service en de kwaliteit zijn uitstekend
Beschrijf uw ervaring in een regel 4 sterren: goede service, goed behandeld