Privacy statement Rameau

Klik hier om dit privacy statement in PDF formaat te downloaden.

Inleiding

Rameau neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met avg@rameau.nl

Wie is Rameau?

Rameau is de V.O.F. Rameau Voetzorg & Schoenmode, KvK.nr. 7268 3384 kantoorhoudende te (8601 ZP) Sneek aan Simmerdyk 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01050244.

Wanneer Rameau uw persoonsgegevens verwerkt, is Rameau de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Rameau uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Rameau persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Rameau voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Rameau worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, Openstaand saldo

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf; aanmeten, produceren en afleveren van schoenen, orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen of orthopedische voetbedden. Behandelingen door de registerpodoloog of podotherapeut.

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens. Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

maximaal 15 jaar, op grond van de WGBO

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

maximaal 15 jaar, op grond van de WGBO

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

NAW, E-mailadres, locatie, orderhistorie, BSN-nummer, telefoonnummer, inschrijfnummer, zorgkostenverzekeraar

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Verstrekken van gezondheidszorg, commercieel belang

Bewaartermijn:

15 jaar op grond van WGBO

Doeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, social media account, telefoonnummer, profielfoto, werkhistorie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, interesse in een product, social media account, user ID, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, interesse in een product, social media account, user ID, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, klikgedrag, interesse in een product, social media account, User ID, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, klikgedrag, interesse in een product, social media account, user ID, post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, gebruiksnaam, wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, adres, E-mailadres, gebruiksnaam, wachtwoord, user ID, inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam, adres, E-mailadres, gebruiksnaam, wachtwoord, user ID, inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Cameratoezicht

Gegevens:

Bewakingsvideo, bewakingsfoto, telefoonnummer, wachtwoord, financiële transacties, naam, adres, BSN-nummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Identiteitsverificatie

Gegevens:

Bewakingsvideo, bewakingsfoto, telefoonnummer, wachtwoord, financiële transacties, naam, adres, BSN-nummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Beveiliging van gegevens

Gegevens:

Bewakingsvideo, bewakingsfoto, telefoonnummer, wachtwoord, financiële transacties, naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:

Marktonderzoek

Gegevens:

Gewoonten, levensstijl, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, gezondheidsgegevens

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Wetenschappelijk onderzoek

Gegevens:

Gewoonten, Levensstijl, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer, gezondheidsgegevens

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Rameau heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt heeft, en omdat Rameau gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Zorginstellingen, ziekenhuizen, overige verwijzers, zoals huisartsen en fysiotherapeuten.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Rameau over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Daar waar u toegang heeft tot een account, kunt u uw gegevens wijzigen in uw account.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, dan kunt u een verzoek hiertoe doen bij Rameau. U kunt verzoeken dat Rameau uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Dit binnen de wettelijke kaders die hiervoor gelden, zoals de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Rameau te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Rameau of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Rameau te verkrijgen. Rameau zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Rameau u daardoor bepaalde diensten of producten niet meer kan leveren.

Reactie door Rameau

Een verzoek kan verstuurd worden naar avg@rameau.nl. Rameau zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Rameau een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Rameau uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • •Verwerkers
  • •Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Rameau
  • •Externe adviseurs

Het kan zijn dat Rameau verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Rameau gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Rameau gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Rameau aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Rameau ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Rameau worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Rameau worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Rameau uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar avg@rameau.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Rameau uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar avg@rameau.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rameau voorjaar 2024

Download GRATIS het Rameau magazine!

Vol inspiratie en mooie aanbiedingen

Gratis downloaden